W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu pracuję od 2000r. Obecnie na stanowisku Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.