W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje, że wstrzymane zostały zajęcia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. O ponownym ich uruchomieniu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.