W dniu 21 listopada 1989 r. w miejscowości Charzykowy w Borach Tucholskich odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 49 ówczesnych województw reprezentujący sprawy społeczne i zdrowia oraz zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył również ówczesny minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń. Przemiany ustrojowe, jakie się w ówczesnym czasie dokonywały w naszym kraju spowodowały konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian w systemie pomocy społecznej. W związku z planowanymi zmianami pojawiła się pilna potrzeba opracowania nowego projektu ustawy o pomocy społecznej oraz utworzenia ośrodków pomocy społecznej na szczeblu lokalnym. W trakcie tego spotkania ustalono, że w gminach powstaną ośrodki pomocy społecznej a pomoc społeczna zostanie wyłączona z zadań realizowanych do tej pory przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto w trakcie wspomnianego spotkania przybliżono ideę funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej utworzony na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej Nr XII/62/90 podjętej w dniu 26 lutego 1990 roku, do realizacji zadań pomocy społecznych zleconych gminie – miastu przez administrację rządową. Pierwszym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu została Pani Renata Kowalska. Od 2017 roku ośrodkiem kieruje Pani Beata Kulesza. Dnia 01.07.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu został przekształcony w Elbląskie Centrum Usług Społecznych (uchwała nr XVI/486/2021 r. z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elbląskie Centrum Usług Społecznych i nadania statutu Elbląskiemu Centrum Usług Społecznych)