Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje szereg projektów i programów, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta, poprawy funkcjonowania jednostek i całych rodzin. Oprócz projektów realizowanych samodzielnie, ECUS uczestniczy również jako partner w projektach realizowanych przez inne podmioty.