Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szereg działań wspierających elbląskich seniorów i osoby niesamodzielne. W ramach obchodów XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, organizowanych w 2021 roku pod hasłem „ Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” tut. Ośrodek realizuje projekt pt. „Zobaczmy się po latach”.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 10 maja do 20 czerwca 2021r.

Celem projektu jest umożliwienie osobom samotnym, których rodziny mieszkają poza granicami kraju lub w innych miastach spotkań on-line z ich najbliższymi, którym pandemia uniemożliwiła odwiedziny i wspólne spędzenie czasu w tradycyjny sposób.

Organizację spotkań on-line, w tym zaplecze techniczne zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. Staramy się, aby spotkania przebiegały w jak najbardziej komfortowej atmosferze, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem projektu i jego rodziną.

Za nami udane spotkania z rodzinami zamieszkałymi w Poznaniu i w Niemczech, przed nami odwiedziny m.in. w Norwegii, Szkocji i Anglii.

Koordynatorem projektu jest Małgorzata Kasprzyk-Sawościan, obsługą informatyczną zajmuje się Piotr Wiechowski.

Zdjęcie koordynatora projektu oraz informatyka