Statuetka Amicus Bono

Elbląskie Centrum Usług Społecznych został uhonorowany w 2016 r. statuetką Amicus Bono, przyznawaną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego każdego roku w dniu 21 listopada. ECUS został uhonorowany tą statuetką za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania systemu pomocy społecznej w mieście Elblągu oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego.

Nagroda Amicus Bono została ustanowiona w 2007 r. przez wojewodę warmińsko-mazurskiego i jest dorocznie przyznawana pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Nagroda marszałka w 2014 r.

W 2014 r. Elbląskie Centrum Usług Społecznych otrzymał zespołową nagrodę marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. ECUS został uhonorowany nagrodą marszałka województwa za poszukiwanie i skuteczne wdrażanie coraz to nowszych metod pracy socjalnej, w tym animacyjnego modelu działania instytucji publicznej w środowisku lokalnym – rozwiązania na bazie metody Centrum Aktywności Lokalnej. Ponadto w uzasadnieniu nagrody zwrócono uwagę na organizację pracy opartą na zespołach interdyscyplinarnych co pozwala wykorzystać efekt synergii wynikający z różnorodności oferowanego podopiecznym wsparcia. Elbląski Ośrodek został również wyróżniony za rozwój działalności na polu współpracy z innymi instytucjami z terenu miasta Elbląga, co sprzyja efektywności realizowanych zadań.

Nagrody oraz wyróżnienia marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przyznawane są od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa. W 2014 r. po raz pierwszy wręczone zostały nagrody zespołowe. Celem przyznawania wspomnianych wyróżnień jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.