Elbląskie Centrum Usług Społecznych

ul. Winna 9
82-300 Elbląg

Sekretariat
pok. 317

Dyrektor
Beata Kulesza

Zastępca Dyrektora
Magdalena Falkowska

Dział Usług
pok. 306

Zespół Usług Środowiskowych

Zespół Świadczeń Instytucjonalnych

Zespół Realizacji Usług

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
pok. 511

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Świadczeń

Stanowisko ds. Usamodzielniania Wychowanków

Zespół Asystentury Rodzinnej

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

Zespół Pracy Socjalnej

Dział Świadczeń Socjalnych
pok. 400

Zespół Przyznawania Świadczeń

Zespół Realizacji Świadczeń

Zespół ds. Bezdomności

Zespół Przeciwdziałania Przemocy Domowej
pok. 214

Dział Dodatków, Ulg i Uprawnień
pok. 201

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Zamkowa 16A

Zespół Organizacji i Kontroli
pok. 315

Dział Organizowania Usług Społecznych
pok. 214

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Związku Jaszczurczego 17

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Pamiętaj, że Twoje dane osobowe wysłane za pośrednictwem tego formularza będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.