Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych jest Joanna Rejewska. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: joanna.rejewska@ecus.pl

Klauzula informacyjna RODO

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Klauzula informacyjna RODO – Korpus wsparcia seniorów