EDYCJA 2023

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE 44 982 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 44 982 zł

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.

Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
  • dorosłą osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu nad nią całodobowej opieki.

Program realizowany będzie poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika to 240 godzin.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej, w pierwszej kolejności, brany będzie pod uwagę stan zdrowia oraz sytuacja życiowa uczestników, z uwzględnieniem potrzeb członka rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, stale przebywającą w domu, tj. niekorzystającą z ośrodka wsparcia czy placówek pobytu całodobowego.

 W celu realizacji Programu ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2022r., poz. 1327 ze zm.).


EDYCJA 2022

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE 61.200 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61.200 zł

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.

Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu nad nią całodobowej opieki.

 

Program realizowany będzie poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika to 240 godzin. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00 – 22:00.

 

W celu realizacji Programu ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2020r., poz. 1057). Wykonawcą zadania jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Elblągu.

EDYCJA 2021

FLAGA I GODŁO POLSKI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE 25 296 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 25 296 zł

W okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021r., Gmina Miasto Elbląg realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.

Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany jest poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu, ul. Skrzydlata 15a.

Wymiar usługi: od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia do 12 godzin dziennie. Maksymalna liczba godzin do wykorzystania dla jednej osoby, w okresie od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r., to 240.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu: (55) 642-70-05 wew. 16

Dokumenty do pobrania

Link: www.lazarus.elblag.com.pl/?p=4941