Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2 to projekt skierowany do 42 osób z terenu Elbląga, które ukończyły 60 rok życia. Projekt jest realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” w partnerstwie z Elbląskim Centrum Usług Społecznych.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej uczestników projektu, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano różne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników:

 1. Zajęcia aktywnej integracji społecznej:
 • warsztaty i spotkania „szyte na miarę”
 • spotkania integracyjne
 • warsztaty kulinarne, florystyczne, IT, autoprezentacji, wizażu i savoir-vivre
 • warsztaty aktywności ruchowej
 • warsztaty „Vademecum starości – jak oswoić starość”

2. Usługi oparte na wolontariacie i animacyjne:

 • koło wolontariatu
 • „ciepły telefon”
 • inicjatywy lokalne
 • koła zainteresowań

3. Usługi opiekuńcze / asystenckie skierowane do osób starszych:

 • usługi opiekuńcze
 • pomoc sąsiedzka „Przyjazny sąsiad”
 • usługi instruktażowe – sprzęt rehabilitacyjny

4. Wsparcie psychologiczne

5. Poradnictwo specjalistyczne

Okres realizacji: 1.10.2020 r. – 30.09.2021 r.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.