Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, Moduł II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Usługa „opieki na odległość” w formie opaski bezpieczeństwa kierowana jest do osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Usługa wsparcia polega na korzystaniu z opaski bezpieczeństwa z systemem bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W roku 2024 Gmina Miasto Elbląg na realizację zadania otrzymała kwotę 76 509 zł.

Środki finansowe pochodzą z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program Korpus Wsparcia Seniorów

Klauzula informacyjna RODO

            Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Moduł II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Usługa „opieki na odległość” w formie opaski bezpieczeństwa kierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Usługa wsparcia polega na korzystaniu z opaski bezpieczeństwa z systemem bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W roku 2023 Gmina Miasto Elbląg na realizację zadania otrzymała kwotę 61 750,48 zł.

Środki finansowe pochodzą z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Usługa „opieki na odległość” w formie tzw. „opaski bezpieczeństwa” kierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa wsparcia polega na korzystaniu z tzw. „opaski bezpieczeństwa” z systemem bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W roku 2022 Gmina Miasto Elbląg otrzymała w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie na realizację Programu w kwocie: 235 000,00 zł, w tym 85 000,00 zł na realizację dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Klauzula informacyjna RODO