Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Moduł II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Usługa „opieki na odległość” w formie opaski bezpieczeństwa kierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Usługa wsparcia polega na korzystaniu z opaski bezpieczeństwa z systemem bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W roku 2023 Gmina Miasto Elbląg na realizację zadania otrzymała kwotę 61 750,48 zł.

Środki finansowe pochodzą z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.