FLAGA I GODŁO POLSKI

Miasto Elbląg przystąpiło do realizacji Modułu I w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
Koordynatorem programu jest Elbląskie Centrum Usług Społecznych.
Ze wsparcia w ramach programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Elbląg w wieku 65 lat i więcej.
Program Będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.
Udział w programie jest bezpłatny.

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie następujących usług wynikających z rozeznanych potrzeb tj.:
– wsparcie społeczne tj. wspólne spędzanie czasu z seniorem, spacery, rozmowy
– ułatwienie dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
– wsparcie psychologiczne
– wsparcie w czynnościach dnia codziennego tj. towarzyszenie podczas spacerów, wyprowadzenie psa, dostarczenie seniorom zakupów, pomoc w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych czy umówieniu wizyty lekarskiej. Pomoc może również obejmować dostarczanie ciepłych posiłków.

Usługa wolontariatu  kierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Senior do udziału w Programie zgłasza się poprzez:
– ogólnopolską infolinię pod numerem 22 505 11 11
– kontakt z pracownikiem ECUS pod numerem 55 625 61 09

Załączniki:
Program Korpus Wsparcia Seniorów
Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu
Klauzula informacyjna RODO