Nasz senior to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych w Komorowie Żuławskim w partnerstwie z Elbląskim Centrum Usług Społęcznych. Działania w projekcie kierowane są do 25 osób, które ukończyły 60 rok życia. Celem projektu jest wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Elbląga zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie, które jest dostosowane do potrzeb osób z niego korzystających. Pośród dostępnych form wsparcia należy wymienić przede wszystkim:

  • pomoc sąsiedzką w załatwianiu codziennych potrzeb takich m.in. jak robienie zakupów czy przygotowanie posiłków
  • tzw. technologicznego „anioła stróża” jako formę teleopieki, która pozwala na nawiązanie połączenia alarmowego w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
  • poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne jak również każde inne  świadczone według indywidualnych potrzeb; wsparcie kierowane jest także do osób doświadczających przemocy
  • spotkania integracyjne i edukacyjne w ramach Klubu Seniora
  • spotkania integracyjne na świeżym powietrzu w formie pikników
  • wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej
  • bezpłatny dowóz na zajęcia i spotkania realizowane w ramach projektu

Okres realizacji projektu: 1.07 2020 r. – 30.06.2021 r.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 11.02.03, Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.