Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończono realizację projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu”. W ramach projektu uczestnicy systematycznie korzystali z zajęć i spotkań integracyjnych w Klubie Seniora, warsztatów umiejętności społecznych jak również korzystali z indywidualnych usług asystenta. Osoby, których stan zdrowia wymagał usprawnienia, miały możliwość skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego w miejscu swojego zamieszkania.

Od września zapraszamy na spotkania w Klubie Seniora, które odbywają się w każdy wtorek od godziny 10:00. Spotkania w klubie mają charakter integracyjny. Z uwagi na ograniczoną liczbę osób, które mogą jednocześnie brać udział w spotkaniach, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału pod numerem telefonu 55/ 230 60 42. Osoba do kontaktu: Barbara Stanny.

Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych w Elblągu to projekt, który był realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu, od 1 lipca 2021 r. przekształconym w Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Działania w projekcie skierowane były do 42 osób, które ukończyły 60 rok życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla seniorów z Elbląga, poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych.

Działania w projekcie dostosowane były do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników i realizowane były w formie:

  1. Wsparcia w miejscu zamieszkania:
  • usługi opiekuńczo-interwencyjne dla osób wymagających niezwłocznej pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych

2. Wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

  • usługa indywidualnego asystenta osoby starszej
  • grupowe treningi umiejętności społecznych z udziałem psychologa
  • spotkania seniorów w Mini Klubie

Ponadto każdy z uczestników projektu miał możliwość bezpłatnego wypożyczenia i dostarczenia do domu sprzętu rehabilitacyjnego. Realizowany był również dowóz uczestników na spotkania grupowe.

Okres realizacji: 1.04.2019 r. – 31.08.2021 r.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.