FLAGA I GODŁO POLSKI

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE – 1.090.000,00zł (71,71%)

GMINA – 430.000,00zł (28,29%)

Głównym celem programu jest wsparcie rodzin w formie dożywiania. Program kierowany jest do

  • dzieci i młodzieży szkolnej
  • osób starszych i niepełnosprawnych

Aneks nr 2 z dnia 06 września 2023r do umowy nr PS-I.946.14.9.2023 z dnia 15 lutego 2023r.

Kwota dotacji 1.550.000zł (78,28%); wkład własny 430.000zł (21.72%).