FLAGA I GODŁO POLSKI

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

na rok 2023

Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOTACJI CELOWEJ

DOFINANSOWANIE – 1.550.000 zł (78,28 %)

GMINA – 430.000 zł (21,72 %)

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 1.980.000 zł

DATA ZAWARCIA UMOWY Nr PS-I.946.14.9.2023: 15 lutego 2023 r.

Głównym celem programu jest wsparcie w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program kierowany jest do:

  • dzieci i młodzieży szkolnej
  • osób starszych i niepełnosprawnych

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby, rodziny, których dochód nie przekracza 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe w wysokości 200% w 2023 r. wynosi:

– dla osoby w rodzinie – 1200,00 zł

– dla osoby samotnie gospodarującej – 1552,00 zł