FLAGA I GODŁO POLSKI

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE – 1.027.698zł (72,98%)

GMINA – 380.400zł (27,02%)

Głównym celem programu jest wsparcie rodzin w formie dożywiania. Program kierowany jest do

  • dzieci i młodzieży szkolnej
  • osób starszych i niepełnosprawnych