FLAGA I GODŁO POLSKI

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

na rok 2024

Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOTACJI CELOWEJ

DOFINANSOWANIE – 1.097.247 zł (69,57 %)

GMINA –  480.000 zł (30,43 %)

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 1.577.247

DATA ZAWARCIA UMOWY Nr PS-I.946.15.9.2024: 26 lutego 2024 r.

Głównym celem programu jest wsparcie w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program kierowany jest do:

  • dzieci i młodzieży szkolnej
  • osób starszych i niepełnosprawnych

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby, rodziny, których dochód nie przekracza 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe w wysokości 200% w 2024 r. wynosi:

– dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł

– dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł