Informujemy, że nadal bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona w ograniczonym zakresie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozostają zamknięte.

Wszelkie sprawy będą w dalszym ciągu realizowane telefonicznie, klienci będą również obsługiwani na miejscu, jednak po uprzednim umówieniu się telefonicznie z właściwym pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia.

Priorytetowo traktowane będą sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

Telefony kontaktowe do poszczególnych komórek znajdziesz tu

Wszystkie podania, pisma i zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: e-mail mops@ecus.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: ul. Winna 9, 82-300 Elbląg. Informujemy również, że w głównej siedzibie Ośrodka zainstalowana została skrzynka podawcza, do której można wrzucać wnioski, pisma i podania. Jednocześnie informujemy, że dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego, w godzinach 10:00-14:00 czynna będzie kasa Ośrodka. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wprowadzonych rozwiązań, które mogą spowodować pewne niedogodności. Wszystkie komunikaty nt. bieżącej działalności Ośrodka, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą  na bieżąco publikowane  na stronie internetowej Ośrodka.