Każdego roku w dniu 21 listopada obchodzone jest święto pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Dzień Pracownika Socjalnego został ustanowiony na mocy znowelizowanej Ustawy o pomocy społecznej z dnia 14 czerwca 1996 r. Powyższa decyzja była wyrazem uznania dla wszystkich tych, którzy w swojej pracy świadczą profesjonalną pomoc społeczną. Działania, które na co dzień podejmują pracownicy socjalni wymagają dużej wiedzy, kompetencji i zaangażowania. Niezwykle istotne w codziennej pracy osób z sektora pomocy społecznej jest również dostrzeganie pojedynczego człowieka, jego problemów i potrzeb. To również szereg przeróżnych wyzwań i problemów, jakich doświadczają pracownicy socjalni. Doświadczenia z pracy w okresie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 są tego najlepszym przykładem. Wszystkim pracownikom pomocy społecznej życzymy w tak ważnym dla nich dniu zadowolenia i satysfakcji z codziennej pracy, jak również sił i motywacji do dalszych działań.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zrealizowany został przez elbląską Tv Truso film, który przybliża trudną ale też dającą tak wiele satysfakcji pracę osób zatrudnionych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych. Materiał został zrealizowany w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”.