Osoby starsze są szczególnie zagrożone przemocą domową. Wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim są zbyt słabe, żeby obronić się przed stosującym przemoc współmieszkańcem. Ponadto często nie mają wokół siebie osób, które mogłyby w porę dostrzec niepokojące sygnały. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że osoby starsze i niesamodzielne obawiają się reagować na przemoc z obawy o utratę wsparcia. Dość często jest bowiem tak, że sprawca przemocy jest jedynym opiekunem swojej ofiary. Osoby starsze obawiają się również, że zostaną umieszczone w Domu Pomocy Społecznej, jeśli tylko ujawnią fakt doświadczania przemocy. I wreszcie osoby starsze jakże często nie widzą wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazły. W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zrealizował kampanię społeczną na rzecz osób starszych dotkniętych i zagrożonych przemocą. Efektem tej kampanii był m. in. spot filmowy informujący o problemie przemocy doświadczanej przez seniorów. Wspomniana kampania została sfinansowana ze środków „Bezpieczny Elbląg”.