Okres jesienno-zimowy to szczególnie trudny czas dla osób pozbawionych dachu nad głową. Jeśli posiadacie Państwo informacje na temat osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, działkach, w garażach, opuszczonych budynkach czy też innych miejscach nieprzeznaczonych do zamieszkania, prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. Bezdomności Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Siedziba zespołu mieści się przy ul. Winnej 9 (w budynku Elbląskiego Centrum Usług Społecznych). Prosimy również o przekazywanie zgłoszeń telefonicznie pod numerem 55 625 61 18. Poniżej przedstawiamy zestawienie instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz osób bezdomnych na terenie miasta Elbląga.

Informator_2023