Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i pracowników podczas panującej sytuacji epidemicznej, zachęcamy osoby korzystające z realizowanych w tutejszym Centrum świadczeń do zakładania kont bankowych w celu ograniczenia konieczności odbioru przyznanych świadczeń w kasie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych oraz sprawniejszego i szybszego przekazywania świadczeń.