Informujemy, że nadal bezpośrednia obsługa klientów będzie prowadzona w ograniczonym zakresie.

Wszystkie podania, pisma, zgłoszenia i dokumenty można składać osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta ul. Winna 9 (wejście do ul. 12 Lutego), przesyłać drogą elektroniczną pod adres mops@ecus.pl oraz pocztą tradycyjną na adres ul. Winna 9, 82-300 Elbląg.

Pobieranie druków oraz składanie wniosków w zakresie ustalania niepełnosprawności możliwe jest osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zamkowej 16A.

Wszelkie sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikiem będą nadal realizowane telefonicznie bądź na miejscu po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia.

Priorytetowo traktowane będą sprawy dotyczące zagrożenia zdrowia i życia.

Telefony kontaktowe do poszczególnych komórek Ośrodka:

 

Punkt Przyjęć Klienta

Kierownik: pok. 315 tel. (55) 625-61-21

tel. (55) 625-61-20, (55) 625-61-30, (55) 625-61-40

 

Dział Usług
Kierownik: pok. 306 tel. (55) 625-61-09

Zespół Usług Środowiskowych

pok. 308 – tel. (55) 625-61-45,
pok. 309 – tel. (55) 625-61-76,
pok. 321, 322 – tel. (55) 625-61-98,

pok. 313 – tel. (55) 625-61-77

pok. 310, 314 – tel. (55) 625-61-99

Zespół Świadczeń Instytucjonalnych
pok. 307 – tel. (55) 625-61-44,

pok. 320 – tel. (55) 625-61-75

 

Dział Świadczeń Socjalnych
Kierownik: pok. 400 tel. (55) 625-61-79

Zespół Przyznawania Świadczeń

pok. 410 – tel. (55) 625-61-28,

pok. 412 – tel. (55) 625-61-48,
pok. 413 – tel. (55) 625-61-31,

pok. 414 – tel. (55) 625-61-04,

pok. 415 – tel. (55) 625-61-96,
pok. 416 – tel. (55) 625-61-95,

pok. 417 – tel. (55) 625-61-24,
pok. 418 – tel. (55) 625-61-19

 

Zespół Dodatków Mieszkaniowych
tel. (55) 625-61-38, (55) 625-61-83

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Kierownik: pok. 208 tel. (55) 625-61-22
Rodziny zastępcze
pok. 207 – tel. (55) 625-61-32,

pok. 210 – tel. (55) 625-61-27,
pok. 211 – tel. (55) 625-61-46,

Usamodzielnienia
pok. 219 – tel. (55) 625-61-43

Psycholodzy
pok. 215 – tel. (55) 625-61-26,

pok. 216  tel. (55) 625-61-23

Praca socjalna

pok. 504 – tel. (55) 625-61-12

pok. 505 – tel. (55) 625-61-33

pok. 510 – tel. (55) 625-61-47

pok. 511 – tel. (55) 625-61-78

 

Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
pok. 213 – tel. (55) 625-61-08,

pok. 214 – tel. (55) 625-61-41

 

Zespół ds. Bezdomności
ul. Zamkowa 16A

tel. (55) 625-61-18

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Zamkowa 16A

Kierownik: pok. 10 – tel. (55) 625-61-72
pok. 1 – tel. (55) 625-61-70,

pok. 6 – tel. (55) 625-61-71,
pok. 9 – tel. (55) 625-61-73

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Związku Jaszczurczego 17
tel. (55) 255-00-01

Jednocześnie informujemy, że dla osób nieposiadających rachunku bankowego kasa Ośrodka będzie czynna w godzinach od 10.00 do 14.00.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość dla wprowadzanych rozwiązań, nawet jeśli spowodują one pewne niedogodności.

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności Ośrodka, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka www.ecus.pl.