Dowóz do punktów szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Gmina Miasto Elbląg organizuje dowóz do punktów szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

W dniu 15 stycznia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Elblągu uruchomiona została infolinia, która funkcjonować będzie w dni robocze w godzinach od 8 do 15. Numer infolinii: +48 55 221 21 20.

Transport przeznaczony jest dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N  lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Potrzebę transportu należy zgłaszać w punkcie szczepień podczas rejestracji lub poprzez miejską infolinię.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i realizacji usługi transportu będzie:

 

  1. posiadanie wyznaczonego terminu szczepienia – osoba zgłaszająca potrzebę usługi poprzez infolinię będzie musiała podać wyznaczony dzień i godzinę szczepienia oraz punkt szczepień;
  2. w przypadku osób niepełnosprawnych – posiadanie aktualnego orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub aktualnego orzeczenia z ZUS o I grupie inwalidzkiej, z w/w schorzeniami

– w przypadku pozostałych osób powyżej 70 roku życia – złożenie oświadczenia o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień

  1. zgłoszenie potrzeby transportu niezwłocznie z chwilą wyznaczenia terminu szczepienia, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szczepienia.

W ustalonym terminie i godzinie nastąpi transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem, samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WAŻNE!

Dowozem do punktu szczepień realizowanym przez Urząd Miejski w Elblągu nie mogą być objęte osoby:

– które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. Transport taki realizowany powinien być ze wskazań medycznych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu;

– które z uwagi na stan zdrowia wymagają podania szczepionki przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania. W takim celu, przy dokonywaniu rejestracji na szczepienie, należy ustalić, czy wybrany punkt szczepień dysponuje zespołem wyjazdowym.

Apelujemy, aby w przypadku, gdy osoby wymagające dowozu nie będą w stanie samodzielnie skorzystać ze środka transportu, zapewnić w miarę możliwości wsparcie drugiej osoby (członka rodziny lub opiekuna), a w przypadku wystąpienia barier architektonicznych uniemożliwiających dotarcie do środka transportu, rozważyć podanie szczepionki przez zespół wyjazdowy punktu szczepień.