Gmina Miasto Elbląg kontynuuje w I kwartale 2021 roku realizację rządowego programu “Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, przy współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie mają możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie. Usługa wsparcia w ramach Programu nie przysługuje osobom, które mają przyznane usługi opiekuńcze.

Usługa taka polega m.in na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, opłaceniu rachunków, załatwieniu drobnych spraw, wyprowadzeniu psa czy dostarczeniu ciepłych posiłków, o ile posiłki te są już zorganizowane i opłacone z innych źródeł.

Zgłoszeń w zakresie wsparcia seniorów można dokonywać poprzez:

– ogólnopolską infolinię – 22 505 11 11,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu – 55 625 61 10; 512 449 783

Zgłoszeń mogą dokonywać w imieniu seniorów osoby trzecie, które wśród swoich bliskich, znajomych, sąsiadów mają osoby starsze lub niepełnosprawne wymagające pomocy, do czego gorąco Państwa zachęcamy.