Sięgaj po

ambitne

wyzwania!!! 

Jeżeli zależy Ci na stałej pracy i chcesz pracować w instytucji o ugruntowanej pozycji, a przy tym jesteś osobą ambitną oraz kreatywną– nie czekaj i dołącz do nas!

KOORDYNATOR INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCH

ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

___________________________

Miejsce pracy: Elbląg

 Szukamy kandydatów do pracy, którzy:

 1. koordynator indywidualnych planów usług społecznych:
  • posiadają obywatelstwo polskie
  • wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
  • posiadają co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pracy socjalnej
  • posiadają szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych
  • jest niekarany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiada zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • posiada nieposzlakowaną opinię
 2. organizator społeczności lokalnej:
  • posiadają obywatelstwo polskie
  • wykształcenie wyższe
  • posiadają co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia animacji lokalnej lub innych form pracy środowiskowej, w tym pracy ze społecznością lokalną
  • II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna ze społecznością lokalną lub odbyła szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej

Na w/w stanowiskach będziesz przede wszystkim:

  • podejmował działania w celu aktywizacji mieszkańców Elbląga
  • inicjował działania zmierzające do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej
  • opracowywał indywidualne plany usług społecznych

Co możemy Tobie zaoferować:

„Elbląskie Centrum Usług Społecznych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym