W związku z ogłoszonym przez Gminę Miasto Elbląg otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, zapraszamy organizacje pozarządowe działające zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057) do składania ofert.

Ogłoszenie dostępne jest pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/63518