Państwo Grażyna i Bogdan Saryk – elbląska rodzina zastępcza wyróżniona została przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina statuetką „Diament Dobroci i Serca”. Nagrodę w imieniu Pana Marszałka przekazał rodzinie Prezydent Witold Wróblewski.

– Serdecznie Państwu gratuluję i dziękuję za Waszą ogromną, wieloletnią pracę. Zapewnienie opieki i stworzenie dzieciom kochającego domu to wielkie wyzwanie, które Państwo wspaniale realizują. Jesteście wzorem dla innych. Mam nadzieję, że Waszym przykładem pójdą również inne osoby – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Państwo Grażyna i Bogdan Saryk stanowią rodzinę zastępczą od 1996r. Początkowo byli rodziną zastępczą spokrewnioną dla sześciu wnuczek, następnie w 2008r. przyjęli do swojego domu niepełnosprawnego Adama i tym samym stali się również rodziną zastępczą niezawodową. Sprawowali zatem opiekę nad siedmiorgiem dzieci – co stanowiło nie lada wyzwanie, ogrom obowiązków i pracy. Obecnie Państwo Saryk sprawują opiekę nad niepełnoletnią wnuczką Amelią i Adamem, który jest dzieckiem o specjalnych potrzebach. W rodzinie pozostają również dwie pełnoletnie wnuczki.
Państwo Saryk przez cały czas stanowienia rodziny zastępczej dają się poznać jako osoby wspierające swoich wychowanków w ich wszechstronnym rozwoju, dbające o ich sytuację zdrowotną, rozwój uzdolnień, zainteresowań oraz rehabilitację.

Obecnie w Elblągu mamy 174 rodziny zastępcze, w których przebywa 266 dzieci. Z tego: 117 rodzin to rodziny spokrewnione, wychowujące 150 dzieci, 43 rodziny niezawodowe, w których opiekę ma  56 dzieci, 12 rodzin zawodowych, w których wychowuje się 44 dzieci. 3 rodziny pełnią rolę pogotowia rodzinnego, w którym przebywa 16 dzieci.

Przypominamy jednocześnie, że trwa kampania prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dot. rodzicielstwa zastępczego. W tym roku pod hasłem – Ty też możesz komuś pomóc dorosnąć. Szczegółowe informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9, tel. 55 625 61 16, 55 625 61 46, 55 625 61 27.