Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie potrzeb mieszkańców Elbląga i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. w Sali Koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu w godzinach od 16:00 do 18:00. W spotkaniu może wziąć udział każda zainteresowana osoba, niemniej jednak  ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia liczba uczestników będzie ograniczona zgodnie z limitem 1 osoba na 15m2. W trakcie spotkania podsumowany zostanie proces diagnozy potrzeb mieszkańców Elbląga, omówione zostaną również najważniejsze wyniki diagnozy. Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby. Diagnoza potrzeb mieszkańców Elbląga i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych jest kolejnym etapem w procesie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elbląskie Centrum Usług Społecznych, realizowanym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój wysokiej jakości usług społecznych skierowanych do wszystkich mieszkańców Elbląga, odpowiadających na ich potrzeby. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wyników diagnozy, która znajduje się pod poniższym linkiem.

prezentacja wyników diagnozy CUS Elbląg 21.06.2021

Po zapoznaniu z powyższą prezentacją uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, którą znajdziecie Państwo poniżej

Kwestionariusz ankiety