Informujemy, że od 1 lipca br. wybrane zadania realizowane dotychczas przez Departament Zdrowia i Spraw Społecznych UM będą realizowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 w Elblągu.

Wykaz zadań realizowanych od 1 lipca 2021 roku przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych:

1. Przyznawanie zryczałtowanych dodatków energetycznych
2.  Wydawanie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny
3.  Przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
4. Dofinansowanie zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej, tj.

  • turnusy rehabilitacyjne,
  • zaopatrzenie ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny,
  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

5.  Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II
6.  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Poniżej numery telefonów pracowników realizujących w/w zadania, które obowiązują od 1 lipca 2021 roku:
Tel. (55)  625 61 38 – zryczałtowane dodatki energetyczne
Tel. (55) 625 61 97 – Elbląskie i Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny
Tel. (55) 625 61 81 – turnusy rehabilitacyjne; Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III;  Program „Aktywny Samorząd” Moduł I
Tel. ( 55) 625 61 94 – zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;  sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
Tel. (55) 625 61 82 – bariery architektoniczne , techniczne i w komunikowaniu się, Program „Aktywny Samorząd” Moduł II (dofinansowanie nauki w szkole wyższej)