Informujemy, iż od 1 lipca 2021r., zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” realizacją wypłaty  świadczenia dobry start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zatem wszystkie osoby uprawnione do wypłaty świadczenia dobry start ( w tym, rodzice, rodzice zastępczy, usamodzielniani wychowankowie, dyrektorzy placówek opiekuńczo- wychowawczych) wnioski o wypłatę świadczenia składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłącznie w formie elektronicznej.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.