Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r.
Realizacja Programu została zaplanowana na okres od lipca do grudnia br.
Opieka wytchnieniowa jest formą wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, której istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków i załatwić swoje sprawy.
Realizatorem Programu jest Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” przy ul. Skrzydlatej 15a. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej
www.lazarus.elblag.com.pl w zakładce „Aktualności”.