Elblążanki i Elblążanie

Od 1 lipca tego roku powierzono mi  bardzo ważną rolę w naszym mieście Organizatora usług społecznych. Realizując swoje zadania będę dążyć do tego, aby za jakiś czas każdy z mieszkańców  w JEDNYM OKIENKU miał dostęp do takiego  zestaw usług, które są szyte na miarę czyli dostosowane indywidualnie do jego potrzeb a też czasami najbliższej rodziny. To duże przedsięwzięcie i wymaga czasu. Zaczęłam  od tego, że wspólnie z Zespołem  przygotowaliśmy projekt „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026”. Wkrótce rozpoczniemy konsultacje społeczne tego programu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

W najbliższych planach mam spotkania z wszelkimi podmiotami, które świadczą usługi społeczne. Moim priorytetem jest zbudowanie partnerstwa na rzecz rozwoju prężnie działającego rynku usług społecznych w naszym mieście. Proszę być przygotowanym na to, że będę szukać kontaktu z Państwem poprzez maile, telefony, strony internetowe, proponowanie spotkań. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że trudno może mi być dotrzeć do wszystkich. Kieruję zatem do Państwa prośbę o aktywność  z Waszej strony, by kontaktował się ze mną każdy kto chciałby uczestniczyć w tym procesie, włączyć się w partnerstwo, tworzyć wspólnie bazę usług już dostępnych w mieście i ją rozwijać.

Zapraszam do współpracy w szczególności  przedstawicieli i osoby reprezentujące instytucje, spółdzielnie, poradnie, kluby, zrzeszenia, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Podmioty Zatrudnienia Socjalnego, Podmioty Ekonomii Społecznej.

Elwira Tańska

Telefon (55) 230 60 42

Adres mailowy: elwira.tanska@ecus.pl

„Elbląskie Centrum Usług Społecznych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym