Dyrektor i pracownicy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dziękują wszystkim mieszkańcom Elbląga, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026. Państwa propozycje są bardzo cenne, w większości zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu, który obecnie jest procedowany w celu przyjęcia Uchwałą przez Radę Miejską podczas sesji w dniu 23 września 2021 r.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczać informacje dotyczące realizacji Programu.