W dniach 1-19 listopada Fundacja „po DRUGIE” we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami z całego kraju bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Womens World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych.  

Elbląskie Centrum Usług Społecznych przystąpiło do kampanii, podczas której zaplanowaliśmy działania mające na celu zapobieganie przemocy, w tym przeciwko dzieciom i młodzieży, m.in. konkurs wśród uczniów szkół podstawowych na najciekawszy MEM profilaktyczny pod hasłem „Jak walczyć z cyberprzemocą”, emisję spotu telewizyjnego, spotkania, dystrybucję plakatów, ulotek, broszur na terenie miasta, filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 Działanie jest finansowane ze środków Programu Bezpieczny Elbląg w ramach zadania: Edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.