Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje że rozpoczęliśmy kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Jeśli uważasz, że w twoim związku jest dużo konfliktów, często się kłócisz z najbliższymi, zdarza się że krzyczysz na nich, uderzysz ten program jest dla Ciebie. Zapraszamy. Czekamy na zgłoszenia do 5 października 2021.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w środy, w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9, o godzinie 15.30. Trwać będą do połowy grudnia br. W okresie ponownego wzrostu zakażeń na Cowid–Sars-2 nie wykluczamy możliwości zdalnej pracy grupy.

Obszarem do pracy na zajęciach będzie:

– nabycie wiedzy o tym, czym jest przemoc
– rozpoznanie własnych zachowań przemocowych
– opracowanie strategii zapobiegającej zachowaniu przemocowemu
– nauczenie się kontrolowania swoich zachowań agresywnych
– zmiana myślenia i przekonań tak, aby sprzyjały rozwojowi zachowań partnerskich
– nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji
– nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z koordynatorem pod numerem tel. 55 625 61 26.