Ubiegły i bieżący rok był wyjątkowy. Pandemia SARS-CoV-2 wywróciła życie do góry nogami. Zmieniła nasze postrzeganie świata, pokazała, że nic nie jest w życiu pewne, a zdrowie jest najwyższą wartością. To pokazuje, że powinniśmy udzielać pierwszej pomocy.

W dniach 14.09.2021 r.  i 21.09.2021 r. zorganizowaliśmy dla pracowników Elbląskiego Centrum Usług Społecznych warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia na fantomach prawidłowe przeprowadzenie czynności resuscytacyjnych oraz jak należy się zachować w przypadku zadławienia, udaru, zadławienia, utracie przytomności, krwotoku, oparzeniach i ranach.

Mamy nadzieję, że nabyta wiedza i umiejętności pozwolą uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, a w ostateczności na prawidłową reakcję w celu ratowania życia i zdrowia.