Z przyjemnością informujemy, że Elbląski Program Usług Społecznych na lata 2021 – 2026 został przyjęty w dniu 23 września 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu, a w dniu 14 października 2021 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W związku z tym rozpoczęliśmy już wyłanianie wykonawców, którzy będą nam realizować te usługi.

Zachęcamy, aby odwiedzać naszą stronę internetową, bo będziemy informować
o realizatorach usług, miejscach i formach  ich świadczenia a także o tym jak można taką usługę uzyskać.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym