“Biała wstążka” to kampania mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

W związku z przyłączeniem się do kampanii “Biała wstążka” 02 i 03 grudnia 2021r. w siedzibie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winna 9
w godz. od 8:00 do 15:00  pełnić będą dyżur pracownicy socjalni Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tel. 55-625-61-08 lub 55-625-61-41

W ramach OTWARTYCH DRZWI osoby doświadczające przemocy uzyskają:

  • wsparcie
  • informacje w zakresie m.in. przysługujących im praw
  • informacje na temat instytucji niosących pomoc