Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na MEM profilaktyczny pod hasłem „Jak walczyć z cyberprzemocą”, który został ogłoszony pośród uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła troje Laureatów:

I miejsce – Alicja Skarżyńska  ze Szkoły Podstawowej Nr 19

II miejsce – Antoni Krasowski ze Szkoły Podstawowej Nr 1

III miejsce – Anna Paradowska ze Szkoły Podstawowej Nr 19

 Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a Laureatom zwycięskich prac serdecznie gratulujemy!!!

 O terminie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy już wkrótce.