Z przyjemnością informujemy, że Organizator usług społecznych reprezentował Elbląskie Centrum Usług Społecznych na dwóch ważnych spotkaniach, które odbyły się w ostatnim czasie. Tym co łączy odbywa te wydarzenia to temat usług społecznych dla elbląskich seniorów, ujętych w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026 oraz pozostałych działań inicjowanych przez ECUS dla tej grupy mieszkańców.

Podczas IV Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów, które odbyło się w Olsztynie pani Elwira Tańska prezentowała temat „Centrum Usług Społecznych a usługi na rzecz seniorów”.

Webinarium   „Usługi społeczne na rzecz osób starszych” było podsumowaniem dotychczasowych działań podjętych w ramach współpracy ponadnarodowej na rzecz tworzenia Modelu usług na rzecz osób starszych. Pani Elwira, jako jeden z prelegentów, przybliżyła uczestnikom informacje o  zdiagnozowanych potrzebach wśród elbląskich seniorów oraz pakietu usług dedykowanego tej grupie odbiorców.

Obydwie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem, gdyż usługi społeczne dla mieszkańców koordynowane przez Centra Usług Społecznych to temat nośny i budzi ciekawość zarówno osób, które pracują w obszarze polityki społecznej, jak też samych zainteresowanych czyli mieszkańców Elbląga i innych miast.