Elbląskie Centrum Usług Społecznych składa serdeczne podziękowania wszystkim koalicjantom za przyłączenie się do Kampanii 19 dni przeciwko przemocy krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbyła się w dniach od 1 do 19 listopada.

W kampanii wspierali nas:

– Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

– Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

– Komenda Miejska Policji

– Straż Miejska

– Zarząd Budynków Komunalnych

– Szkoła Podstawowa Nr 19  

– Szkoła Podstawowa Nr 1

– Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół  Katolickich im. św.  Franciszka z Asyżu

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Filar”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gosia”

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”

– Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

– Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak

Dziękujemy za zaangażowanie i propagowanie świata wolnego od przemocy.