Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje o przystąpieniu przez Gminę Miasto Elbląg do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 2022 r.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r. w Punkcie Przyjęć Klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wnioski dotyczące obszarów A i E programu należy składać bezpośrednio do Oddziału PFRON w Olsztynie zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne w zakładce PFRON lub na stronie internetowej PFRON (link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/ ).