Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego ECUS i nowe usługi społeczne realizowane w oparciu o Elbląski Program Usług Społecznych.

Film został zrealizowany w ramach projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.