Informujemy, że wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego realizowane jest przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11.

Infolinia Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Świadczeń Rodzinnych
+48 55 221 21 21 pomoc w dni robocze – poniedziałek, środa, czwartek
w godzinach 7:30-15:30; wtorek w godzinach 7:30-16:30 oraz piątek w godzinach 7:30-14:30