Elbląskie Centrum Usług Społecznych aktywnie włączyło się w organizację światowej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Jednym ze zrealizowanych działań był spot profilaktyczny, który w swej tematyce nawiązuje do problemu cyberprzemocy. Zachęcamy do jego obejrzenia.

Działanie zostało sfinansowane ze środków Programu Bezpieczny Elbląg w ramach realizacji zadania: Edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.