W czerwcu ubiegłego roku otrzymaliśmy zaproszenie do współtworzenia jednego z numerów Wiadomości Społecznych poświęconego Centrom Usług Społecznych. Nasza wypowiedź na temat „Drogi do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych” znalazła się pośród wypowiedzi w sprawie tej idei oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem CUS-ów, których udzielili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby reprezentujące środowisko naukowe, eksperci od usług społecznych przedstawiciel Polskiej Federacji Pracowników Socjalnych i Pomocy Spo­łecznej, Ministerstwa Rodziny i Po­lityki Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rze­szowie a także praktycy testujący nowy model, nowe rozwiązania,  analizują szanse i zagrożenia w kontekście lokalnych uwarunkowań.

Właśnie ukazał się ten periodyk.  Znajdziecie go Państwo klikając na poniższy link

Wiadomości Społeczne nr 1(24)/2021

Zapraszamy do lektury. Cieszymy się, że mieliśmy szansę znaleźć się w tak zacnym gronie i mówić na tak ważny temat w obszarze polityki społecznej.