W ramach akcji społecznej ,,Ciepła Czapka” zostało zebrane około 300 kg ciepłych czapek i szalików. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy okazali ciepło osobom potrzebującym.

W szczególności podziękowania ślemy dla uczestników Klubu Seniora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych oraz Klubu Seniora funkcjonującego przy Caritas Diecezji Elbląskiej, Zespołowi Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz Szkole Podstawowej nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu.

Zebrane rzeczy zostały przekazane min. do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, Domu dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta oraz osobom starszym i potrzebującym.

Ponadto informujemy, że do końca lutego 2022 r. każdy mieszkaniec, który potrzebuje ciepła może wziąć ze sobą szalik lub czapkę z Punktu Przyjęć Klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9.