Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację następujących usług zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  • Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa, według indywidualnych potrzeb
  • Edukacja praktyczna opiekunów faktycznych w zakresie bezpiecznej pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną
  • Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach nie wymagających natychmiastowej interwencji
  • Usługi interwencyjno-opiekuńcze
  • Kompleksowa usługa wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
  • Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 10:00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu.

KONKURS kliknij

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO