Porozmawiajmy podczas spotkań „Przy kawie o usługach społecznych”.

Mamy dużą nadzieję, że sytuacja  epidemiczna w kraju pozwoli nam na realizację naszego nowego pomysłu, bo jak inaczej się poznawać, rozmawiać, planować, rozwijać jeśli nie poprzez bezpośrednie rozmowy podczas spotkań.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych planuje zorganizować w pierwszym kwartale 2022 roku cykl spotkań „Przy kawie o usługach społecznych”.  Na rozruch mamy propozycję kilku tematycznych spotkań:

„Srebrne usługi” – o usługach społecznych dedykowanych seniorom,

„Rodziny w kryzysie” – pakiet usług społecznych dedykowanych dla nich,

„Witaj w klubie” – o usługach społecznych dla rodziców wymagających wsparcia w pełnieniu roli rodzica i wchodzeniu w tą rolę,

„Skrzydła dla rozwoju” – o usługach społecznych dla młodzieży,

„Nabieramy sił” – o usługach społecznych dla osób niesamodzielnych,

„Psychiatria środowiskowa” – o usługach społecznych w tym obszarze zarówno dla dzieci i młodzieży jak też dla dorosłych.

Do czego dążymy?

Chcemy się spotykać, rozmawiać, by wymieniać doświadczenia, wspólnie budować jak najlepsze pakiety usług i ścieżki ich realizacji, a także standardy do jakich będziemy dążyć podczas świadczenia tych usług. Wartością dodaną tych spotkań może być dotarcie do jak największej grupy potencjalnych odbiorców i uzyskanie informacji o tym   jakie są ich potrzeby. Dzięki temu nasza praca przełoży się na usługi społeczne, które faktycznie służą mieszkańcom, są prawdziwym wsparciem w życiu.

Dołącz do nas, wspólnie zrobimy więcej!

Organizator usług społecznych

Elwira Tańska