Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację następujących usług zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia małżeńska i partnerska
 • Mediacja
 • Edukacja prawna według indywidualnych potrzeb
 • Warsztaty specjalistyczne dla rodzin
 • Spotkania warsztatowe i prelekcyjne nt. podnoszenia wiedzy i świadomości z zakresu planowania rodziny, macierzyństwa/ojcostwa, okresu ciąży i połogu, budowania kontaktu i relacji od pierwszych dni
 • Wsparcie psychologiczne według indywidualnych potrzeb
 • Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami
 • Warsztaty specjalistyczne dla rodzin
 • ECUS Taxi
 • Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa według indywidualnych potrzeb
 • Usługi sezonowe: prace porządkowe na grobach

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 10:00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu.

KONKURS kliknij

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO